Eines d'accessibilitat

Registra´t i crea el teu acces

Nom real *
Nom d'usuari *
Correu electrònic *
Clau accés *
Verificar clau accés * *
Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
He llegit i accepto els Termes i Condicions. I estic d'acord en que xarxasocial.cat reculli els meus detalls.

 

  
Espais propis, segurs i compartits amb ètica i codi obert.

Adaptació digital per centres,  comunitats, docents, famílies i alumnat.
Una experiència integrada de suport i acompanyament continuat i flexible,
potenciar la socialització i autonomia de l'alumnat en relació a horaris, ràtios, ritmes, treballs.

licencia