Eines d'accessibilitat

Slide background

# blearning

Entorns personals d´aprenentatge

Compatible mòbils i tàblets
Linux, Mac, Pc, Android, iOs

Crea la teva pròpia xarxa social privada

CMS Organització i gestió d´usuaris i continguts digitals

Comunitats en línia units per projectes i valors comuns

RGPD

codi obert

Comunitats d'aprenentatge

Slide background

Digitalització

# blearning

Compatible mòbils i tàblets
Linux, Mac, Pc, Android, iOs

Treball en xarxa i protecció continguts RGPD

Acreditació i registre accés presencial i virtual

Un blog per a cada usuari editable i compartit

Co-creació en grups, treballs i projectes privats

Calendari personal i compartit d'esdeveniments

Comunicació entre usuaris, sales webconferencia i xat

Galeries de fotos vídeos i administració de fitxers.

Sistemes de col·laboració, votació i avaluació

Ludificació punts per participació i valoració

Jerarquies de administració, usuaris en grups privats

Plataforma i continguts propietat de la Comunitat

Slide background

Suport multimedia

# blearning

 

Entorns personals d´aprenentatge

Plataforma de codi obert personalitzada per cada comunitat
Presencial + Virtual / Síncron + Asíncron
Organitzacions i comunitats, esdeveniments i cursos híbrids
El servidor, la plataforma i els continguts son propietat de l´organització
 
Crea la teva propia xarxa social privada
Servidor web, servidor de correu i base de dades, dedicats per a cada projecte.
Certificat de seguretat i encriptació de dades en servidor, certificat GRPD Europeo. ISO27001 
 
La importància de la digitalització i la propietat dels continguts privats.
La responsabilitat de la protecció de dades RGPD, sobretot si els usuaris són menors.
Una plataforma per a cada comunitat, en la qual els usuaris disposen d'elements d'organització
i co-creació de continguts comuns, de fàcil interacció, des d'un entorn com a xarxa social educativa
on poder compartir els continguts d'una forma privada en un entorn protegit.
 
Acreditació i registre accés continguts privats
Un blog per a cada usuari editable
Co-creació en grups, treballs I projectes
Comunicació entre usuaris, sales web conferencia i xat
Calendari personal i compartit d'esdeveniments
Galeries de fotos vídeos i administració de fitxers
Sistema de votació i avaluació
Ludificació punts per participació
Jerarquies de gestió, administració d'usuaris en grups i treballs
Nivells de privacitat i accessos, públic, privat o ocults a la resta s'usuaris
 
¿Tot organitzat només per uns dies, una sala o aula i una pantalla?
Convertim  junts el esdeveniment o curs, en una comunitat en linea privada.
 Crowdlearning l'aprenentatge de tots i al servei de tots.
Internet ens obre una nova forma de comunicar i participar 4.0
Pensar, compartir, comunicar, col·laborar en xarxa,
  Sumar a l´esdeveniment presencial, una comunitat virtual, on compartir els coneixements.
 
Comunitats online especialitzades amb continguts privats comuns.
 Gestionar continguts i usuaris online d'una forma privada i exponencial.
Arribar a molt més usuaris, inscripcions obertes, seguir oferint continguts 24h x 365 dies.
 
#Elearning      #Blearning      #Streaming
 
Producció sense cost per a l'organització  
 Oferim ser partner tecnològic en la seva comunitat, esdeveniment o curs.
El nostre esperit és crear plataformes privades i personalitzades per
a professionals, investigadors i estudiants, per l'ús, creació i administració de
recursos digitals per a complementar el desenvolupament del treball en línia.
A partir de l'esdeveniment o curs els continguts, podran ser ampliats, corregits, valorats.
Els usuaris podran compartir nous documents, votacions, avaluacions compartides,
conèixer col·legues d'especialització, realitzar reunions, sales de webconferencies i xat.
Servidor web, servidor de correu i base de dades, dedicats per a cada projecte.

Per entrar i veure les possibilitats,
pots registrar-te o util.lizar
          Usuari: demo 

Pots testar, provar, validar, publicar, editar el teu bloc i compartir en línia
crea els teus grups i treballs col.laboratius privats.
A partir del teu projecte, crearem la teva pròpia
xarxa privada de codi obert personalitzada.
Suport tècnic en línia.
Certificat Seguretat Servidor (RGPD) ISO27001
 

 

 Espais propis, segurs i compartits amb ètica i codi obert.

Adaptació digital per centres,  comunitats, professors, famílies i alumnat.
Una experiència integrada de suport i acompanyament continuat i flexible,
potenciar la socialització i autonomia de l'alumnat en relació a horaris, ritmes, treballs.

Presentació Video

Slide background

Proposta

Seguretat i encriptació dades servidor,
Certificat GRPD EU. ISO27001
Suport tècnic dins i fora de la plataforma.
Contacte:
Organitzacions i comunitats docents
Digitalització projectes, compartim idees,
recursos, coneixements i sistemes de comunicació.

admin@xarxasocial.cat


Serveis:
Instal·lació intranet, Plataforma CMS i suport tècnic.

Servidor: Domini, web, correu i base dades
Plataforma de codi obert, dedicada per cada projecte.

Comunitats socials educatives

© codi obert 2023 - xarxasocial.cat - Seguretat EU RGPD ISO 27001